Menu Zamknij

Pedagogiczne i psychologiczne aspekty życia człowieka w społeczeństwie XXI wieku

Pedagogiczne i psychologiczne aspekty życia człowieka w społeczeństwie XXI wieku

Redakcja naukowa
Andrzej Gołębiowski, Anna Mączyńska, Gerard Paweł Maj

ISBN 978-83-67033-86-2

e-ISBN 978-83-67033-87-9

Liczba stron: 202
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2023

Cena: 89,00 zł

(w tym 5% VAT)

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Wiek dwudziesty obfituje w wiele nieprzewidywalnych i nieoczekiwanych zjawisk, które stanowią dla wielu społeczeństw wyzwanie zarówno w kontekście politycznym, ekonomicznym, medycznym, jak i w aspekcie społecznego funkcjonowania człowieka. Obok wielu niewątpliwych pozytywnych zjawisk, pojawiają się takie, które rodzą społeczny niepokój i przyczyniają się do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Wśród tych negatywnych zjawisk na czoło wysuwa się pandemia Covid-19, której efektem była izolacja społeczna, powodująca wzrost liczby osób uzależnionych
od alkoholu, lawinowy wzrost prób samobójczych i samobójstw w każdej grupie wiekowej. W okresie pandemii i bezpośrednio po jej zakończeniu obserwuje się wzrost ilości przypadków przemocy domowej, w tym przemocy wobec dzieci. Jeszcze w czasie trwania wspomnianej pandemii, pojawił się kolejny problem wywołujący wzrost lęku społecznego, zagrożenie poczucia bezpieczeństwa osobistego obywateli i frustrację związaną z obecnością uchodźców wojennych z Ukrainy. Wojna która toczy się od 24 lutego 2022 roku za wschodnią granicą naszego kraju, rodzi silne poczucie zagrożenia i niepewności. Na wspomniane problemy nakłada się dodatkowo zjawisko zaburzonych relacji społecznych, będące efektem tworzenia się nieegalitarnych społeczności w wielu regionach kraju i wielu grupach społecznych. Nie dziwi zatem fakt, iż coraz większa grupa ludzi, przestaje sobie radzić z wymogami życia w współczesnym świecie. Wspomniane zjawiska społeczne
i indywidualne potrzeby człowieka są przedmiotem badań wielu dziedzin wiedzy. Pedagogika i psychologia obok wspomnianych problemów nie mogą przejść obojętnie. Człowiek i jego problemy od wielu wieków jest podmiotem troski wspomnianych dziedzin nauki, zarówno w aspekcie badawczym, jak i w praktycznej działalności podejmowanej zgodnie z zakresem ich działania.
Owocem naukowej zadumy nad problemami człowieka żyjącego w XXI wieku, jest niniejsza publikacja, którą przekazujemy w ręce Czytelnika. Monografia stanowi syntetyczne ujęcie wybranych aspektów rozważań naukowych nad kondycją człowieka i sposobem jego funkcjonowania w perspektywie przeżywanych problemów. Wiele tekstów stanowi również prezentację dorobku psychologów i pedagogów praktyków, zajmujących się zawodowo rozwiązywaniem problemów współczesnego człowieka, jego rodziny i szerszych kręgów społecznych. Na monografię składają się artykuły psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, ekonomistów, specjalistów w zakresie psychologii zarządzania, prawników. Interdyscyplinarny charakter monografii oddaje złożoność ludzkiego życia na przestrzeni ostatnich lat.

spis treści>>