Menu Zamknij

MIK-21 Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. Aspekty Innowacyjne

MIK-21 Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI w. Aspekty Innowacyjne

redakcja naukowa
Łukasz Wójtowicz

ISBN 978-83-67033-89-3

e-ISBN 978-83-67033-90-9

Liczba stron: 210
Format: B5
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2023

Cena: 89,00 zł

(w tym 5% VAT)

Wersja elektroniczna
dostępna jest m.in. w:
Księgarnia Internetowa PWN
IBUK.pl

Publikacja „MIK-21 – Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI wieku” stała się rozpoznawalną marką przypisaną Fundacji Innowacji i Nowoczesnych Technologii, znanej pod skrótem INOTECH. Obecnie przechodzimy już przez czwartą edycję i podobnie jak to miało miejsce w minionych latach, dzięki zaangażowaniu wybitnych jednostek ze świata nauki i biznesu, jak również dzięki Państwu, autorom interesujących i wielodyscyplinarnych badań naukowych.
„MIK-21” to nie jedynie zbiór artykułów, lecz interdyscyplinarna publikacja, w której czytelnicy odnajdą znaczące treści, szczególnie dotyczące dziedzin innowacji, nowoczesnych technologii i cyfrowej transformacji współczesnego globu. W obecnej epoce coraz bardziej wyraźne staje się ogromne zainteresowanie problematyką innowacyjności, co jest konsekwencją postępu cywilizacyjnego, który jest charakterystyczny dla XXI w.
Dążenie do innowacyjnego rozwoju wywołuje wzrost efektywności i produktywności pracy, promuje kulturę skoncentrowaną na innowacjach, nowoczesnych technologiach, produktach i rozwiązaniach, przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektów zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na rozwijanie bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań, jednocześnie spełniając potrzeby społeczeństwa.
W 2023 r. obserwujemy wyraźnie rosnące tendencje rozwojowe związane z innowacyjnością, które są niezbędne dla wielu gospodarek, aby zachować swoją funkcjonalność. To właśnie innowacyjność gospodarek przyczynia się do wprowadzania zmian cywilizacyjnych, otwierając perspektywy na lepszą przyszłość dla ko-lejnych pokoleń oraz poprawiając obecną jakość życia.
Jestem głęboko przekonany, że książka ta będzie stanowić znakomity materiał do zrozumienia i świadomego rozważenia społecznych i innowacyjnych trendów dla każdego czytelnika, niezależnie od jego statusu jako studenta, naukowca czy przedsiębiorcy. Z tego powodu zachęcam do przeczytania tej publikacji szczególnie studentów, nauczycieli, wykładowców i praktyków biznesu.

spis treści>>